Všeobecne záväzné nariadenie Obce Turčianska Štiavnička o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Turčianska Štiavnička

Apr 15, 2019   //   by Peter Vrabec   //   Aktuálne oznamy obce  //  Comments Off on Všeobecne záväzné nariadenie Obce Turčianska Štiavnička o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Turčianska Štiavnička
View Fullscreen

Comments are closed.