Browsing articles in "Všetky oznamy obce"

HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Jun 30, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Pozývame všetkých občanov Turčianskej Štiavničky na športovú akciu Horný koniec proti Dolnému.
V sobotu 4. júla v areáli futbalového ihriska od 8:30 do 9:30 h. sa môžete zaregistrovať na športové disciplíny:
– futbal, stolný tenis, streľba zo vzduchovky a volejbal v kategóriách.
deti do 10 a 15 rokov, muži do 40 a nad 40 rokov a ženy.
o 10:30 h. sú pre najmenších prichystané detské hry v doprovode rodiča.
o 19:30 h. vyhodnotíme najlepších a bude prichystaná zábava až do neskorých nočných hodín.
Štartovné 2 € v cene kotlíkový guľáš. Príďte pomôcť alebo povzbudiť svoju časť obce.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

Jun 24, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – pozemkové spoločenstvo
Ul. Partizánov 167/10, 038 51 Turčianska Štiavnička (tel.: 043 4293 429, 0918 639 788)

Vás pozýva na
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

dňa 10. júla 2015 (piatok) o 17. hodine
v zasadačke Obecného úradu v Turčianskej Štiavničke

 

Program:    1) Otvorenie

2) Správa o činnosti – predseda US

3) Správa revíznej komisie – predseda komisie

4) Správa Odborného lesného hospodára – J. Koškár

5) Výmena hl. účtovníčky (Bohuslava Drahošová – Zuzana Tomečková)

6) Diskusia

7) Vyplatenie podielu zo zisku (dividendy)

8) Záver – občerstvenie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015

Jun 23, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015
http://www.turcianskastiavnicka.sk/pdf/zapisnica15_6_2015.pdf

Stránky:«1234567...22»

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.11.2018 Zvolený starosta: Peter Očka (DOMA DOBRE) – 236 hlasov ———————————————————————- Zvolení poslanci: Peter Vrabec, ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Jarmok ZRUŠENÝ!

JARMOK Ľudových remesiel v Turčianskej Štiavničke ZRUŠENÝ z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce