Browsing articles in "Všetky oznamy obce"

Staroslovanská Vatra 20. 6. 2015

Jun 1, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Staroslovanská Vatra 20. 6. 2015

staroslovanska_vatra2015
Staroslovanská Vatra venovaná bohyni LADE. Takto sme sa stretli pri Oslave letného slnovratu v Turčianskej Štiavničke dňa 20.6.2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 6. mája 2015

May 11, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 6. mája 2015

http://www.turcianskastiavnicka.sk/pdf/zapisnica6_5_2015.pdf

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Feb 25, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

STAROSTA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
POZÝVA OBČANOV NA

ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V UTOROK, DŇA 3. MARCA 2015 O 18. HODINE
V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU

PROGRAM:

Záznam z následnej finančnej kontroly (informácia)
Smernica č. 1 /2015 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce . . .
(schválenie)

Smernica č. 2/2015 – o verejnom obstarávaní
(informácia)

Smernica č. 3/2015 – na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
(informácia)

Zásady odmeňovania poslancov, členov ZPOZ-u (informácia)

Upozornenie prokurátora – VZN o náhradnom zásobovaní vodou . . .

Rôzne informácie:

Dotácie na prenesené kompetencie – ZŠ, matrika . . .

Protipovodňové opatrenia, detské preliezky, označenie ulíc, informačné tabule, ortofotomapa obce, zvonica, kosačka, zimná údržba, kuka nádoby, obecný ples, . . . cenník obecných poplatkov (nájom. . . )

CVČ – žiadosti na činnosť

Peter Očka

Stránky:«1234567...22»

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.11.2018 Zvolený starosta: Peter Očka (DOMA DOBRE) – 236 hlasov ———————————————————————- Zvolení poslanci: Peter Vrabec, ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Jarmok ZRUŠENÝ!

JARMOK Ľudových remesiel v Turčianskej Štiavničke ZRUŠENÝ z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce