Browsing articles in "Všetky oznamy obce"

Beh v srdci SNP 3. ročník Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP – 28.8.2015

Aug 19, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Beh v srdci SNP 3. ročník Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP – 28.8.2015

Beh v srdci SNP
3. ročník
Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP
M-SR v cestnom behu policajtov

Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:                 Obce Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička,

Sučany a Klub bežeckého lyžovania Martin

Termín konania:            28. augusta 2015 (piatok)
Miesto konania:             Sklabiňa, okres Martin

Prihlášky:                      Zaslať do 26.8. 2015 na adresu Ján Holiga, Jedľoviny 90, 03608

Martin alebo mailom na: jan.holiga@centrum.sk

tel. číslo: 0905 744715, 0905 418052

v deň pretekov na futbalovom ihrisku v Sklabini

Kancelária pretekov:   Futbalové ihrisko v Sklabini
Informácie:               :   na klubovej stránke www.kblskpmartin.webnode.sk,

Technické ustanovenia:
Predpis:                       preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel  atletiky
Prezentácia:                dňa 28.8.2015 od 16.00 do 17.00 hod. na futbalovom ihrisku v Sklabini

Popis trate:                trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sklabiňa, ďalej cez

obec Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku, Sučany, popri

Prefe v Sučanoch späť do Turčianskej Štiavničky, Sklabinského

Podzámku a Sklabine. Trať meria 19 km, štart a cieľ je na

futbalovom ihrisku v Sklabini.

Žiaci na futbalovom ihrisku, dĺžka trate od 400 do 800 metrov

Štartovné:                  3 € ,  žiaci neplatia

Kategórie:                     muži A do 39 rokov

muži B od 40-49 rokov

muži C od 50-59 rokov

muži D od 60 rokov

ženy E do 35 rokov

ženy F nad 36 rokov

policajti a policajtky PZ SR

žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart:                             hromadný o 17.30 hod., žiaci o 17.45 hod.

Ceny:                             odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

Protesty:                        podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie:               zabezpečí usporiadateľ

Rôzne:                          pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné

nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi

polície.

Zdravotná služba:       hasiči Sučany

Ján Holiga                                                                               Július Ondrej

predseda organizačného výboru                                                         riaditeľ pretekov

HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Jun 30, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Pozývame všetkých občanov Turčianskej Štiavničky na športovú akciu Horný koniec proti Dolnému.
V sobotu 4. júla v areáli futbalového ihriska od 8:30 do 9:30 h. sa môžete zaregistrovať na športové disciplíny:
– futbal, stolný tenis, streľba zo vzduchovky a volejbal v kategóriách.
deti do 10 a 15 rokov, muži do 40 a nad 40 rokov a ženy.
o 10:30 h. sú pre najmenších prichystané detské hry v doprovode rodiča.
o 19:30 h. vyhodnotíme najlepších a bude prichystaná zábava až do neskorých nočných hodín.
Štartovné 2 € v cene kotlíkový guľáš. Príďte pomôcť alebo povzbudiť svoju časť obce.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

Jun 24, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – pozemkové spoločenstvo
Ul. Partizánov 167/10, 038 51 Turčianska Štiavnička (tel.: 043 4293 429, 0918 639 788)

Vás pozýva na
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

dňa 10. júla 2015 (piatok) o 17. hodine
v zasadačke Obecného úradu v Turčianskej Štiavničke

 

Program:    1) Otvorenie

2) Správa o činnosti – predseda US

3) Správa revíznej komisie – predseda komisie

4) Správa Odborného lesného hospodára – J. Koškár

5) Výmena hl. účtovníčky (Bohuslava Drahošová – Zuzana Tomečková)

6) Diskusia

7) Vyplatenie podielu zo zisku (dividendy)

8) Záver – občerstvenie

Stránky:«1234567...23»

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 27.8.2019

• stiahnuť27.8.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 5.6.2019

• stiahnuť5.6.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Všetky oznamy obce

MDD ZRUŠENÉ!!!

MDD dňa 1.6.2019 Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZRUŠENÉ!!! ...
čítať viac
/ Všetky oznamy obce

Stavanie mája 30.4.2019 o 16:30 hod.

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA návrat k tradícii Stavanie mája. 30. apríla 2019 v utorok o 16:30 hodine ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 11.4.2019

• stiahnuť 11.4.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce