Browsing articles in "Všetky oznamy obce"

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

Jun 24, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – pozemkové spoločenstvo
Ul. Partizánov 167/10, 038 51 Turčianska Štiavnička (tel.: 043 4293 429, 0918 639 788)

Vás pozýva na
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

dňa 10. júla 2015 (piatok) o 17. hodine
v zasadačke Obecného úradu v Turčianskej Štiavničke

 

Program:    1) Otvorenie

2) Správa o činnosti – predseda US

3) Správa revíznej komisie – predseda komisie

4) Správa Odborného lesného hospodára – J. Koškár

5) Výmena hl. účtovníčky (Bohuslava Drahošová – Zuzana Tomečková)

6) Diskusia

7) Vyplatenie podielu zo zisku (dividendy)

8) Záver – občerstvenie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015

Jun 23, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015
http://www.turcianskastiavnicka.sk/pdf/zapisnica15_6_2015.pdf

Staroslovanská Vatra 20. 6. 2015

Jun 1, 2015   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Staroslovanská Vatra 20. 6. 2015

staroslovanska_vatra2015
Staroslovanská Vatra venovaná bohyni LADE. Takto sme sa stretli pri Oslave letného slnovratu v Turčianskej Štiavničke dňa 20.6.2014

Stránky:«12345678...23»

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019

STAROSTA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKAPOZÝVA OBČANOV NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V UTOROK, DŇA 12. NOVEMBRA 2019 O 18. HODINE V ZASADAČKE ...
čítať viac

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 27.8.2019

• stiahnuť27.8.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 5.6.2019

• stiahnuť5.6.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Všetky oznamy obce

MDD ZRUŠENÉ!!!

MDD dňa 1.6.2019 Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZRUŠENÉ!!! ...
čítať viac
/ Všetky oznamy obce

Stavanie mája 30.4.2019 o 16:30 hod.

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA návrat k tradícii Stavanie mája. 30. apríla 2019 v utorok o 16:30 hodine ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce