Browsing articles in "Všetky oznamy obce"

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Turčianska Štiavnička 2015

Dec 16, 2014   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Turčianska Štiavnička 2015

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre
obec Turčianska Štiavnička

stiahnuť

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dec 14, 2014   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

starosta obce Turčianska Štiavnička Vás pozýva na
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v pondelok dňa 15. decembra 2014 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu

 

PROGRAM:
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2015-1017NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2015-2017
VZN O DANIACH A O POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNY ODPAD
rôzne

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dec 8, 2014   //   by Peter Vrabec   //   Všetky oznamy obce  //  Comments Off on SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vo štvrtok, dňa 11. decembra 2014 o 18. hodine
v zasadačke obecného úradu.

Program:
– otvorenie
– určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
– oznámenie predsedu (člena) volebnej komisie o výsledku volieb
– zloženie sľubu starostu obce (prečítanie a podpísanie sľubu)
– odovzdanie insígnií starostovi obce
– zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva (prečítanie a podpísanie sľubu)
– príhovor starostu obce
– návrh a zvolenie zástupcu starostu obce
– návrh a zvolenie vykonávateľov občianskych obradov
– plat starostu
– diskusia
– záver

Stránky:«123456789...22»