Kontakt

adresa:
Obecný úrad Turčianska Štiavnička
Jána Kostru 92/76
038 51 Turčianska Štiavnička
 
telefón: 043/429 34 29
mobil: 0918 639 788
email: obecturstiavnicka@stonline.sk
web: www.turcianskastiavnicka.sk
 
 
starosta obce:
Peter Očka
 
zástupca starostu:
Mgr. art. Peter Vrabec
 
poslanci obecného zastupiteľstva:
Renáta Matisová
Ivana Tomková
Miroslav Gregor
Mgr. Martina Hrušková
Peter Švrlo
Stanislav Sajdák
 
hlavný kontrolór obce: Ing. Jaroslav Hlavatý
mzdová účtovníčka: Anna Fischerová
hlavná účtovníčka: Magdaléna Rybárová
miestne dane a poplatky: Dana Lamošová
kronikár obce: Mgr. Margita Gregorová
údržbár: Marián Smolár
upratovačka: Janka Poloncová
ochrana osobných údajov
– zodpovedná osoba:
BROS Computing, s.r.o.
Miroslav Bros
IČO: 36734390
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
brosland@brosland.eu
 
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: nestránkový
Streda: 7.30 – 17.00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7.30 – 13.00
Obedňajšia prestávka pondelok a streda: 12.30-13.30