2017

Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2017:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
333/2017 Zmluva o nájme bytu 31.07.2017 333/2017
332/2017 Zmluva o nájme bytu 31.07.2017 332/2017
331/2017 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 31.07.2017 331/2017
330/2017 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 3 31.07.2017 330/2017
329/2017 Zmluva o dielo 28.07.2017 329/2017
315/2017 Zmluva o dielo 14.07.2017 315/2017
312/2017 Kúpna zmluva 11.07.2017 312/2017
305/2017 Zmluva o dielo 10.07.2017 305/2017
285/2017 Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSV0121201602 20.06.2017 285/2017
277/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 12.06.2017 277/2017
239/2017 Zmluva o dielo 19.05.2017 239/2017
218/2017 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu 02.05.2017 218/2017
206/2017 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW 24.04.2017 206/2017
175/2017 Mandátna zmluva 27.03.2017 175/2017
174/2017 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 27.03.2017 174/2017
142/2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 16.03.2017 142/2017
96/2017 Zmluva o dielo 15.02.2017 96/2017
82/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 07.02.2017 82/2017
78/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 03.02.2017 78/2017
73/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 02.02.2017 73/2017
58/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 30.01.2017 58/2017
57/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 30.01.2017 57/2017