2019

Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2019:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
206/2019 Zmluva o dielo 29.3.2019 206/2019
177/2019 Zmluva o prenájme reklamného priestoru 15.3.2019 177/2019
165/2019 zmluva o vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom 5.3.2019 165/2019
126/2019 Zmluva o reklame 15.2.2019 126/2019
115/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena 11.2.2019 115/2019
113/2019 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 11.2.2019 113/2019
96/2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 7.2.2019 96/2019
44/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 25.1.2019 44/2019
25/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.1.2019 25/2019
19/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 14.1.2019 19/2019
14/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.1.2019 14/2019
11/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.1.2019 11/2019
7/2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústav 10.1.2019 7/2019