2019

Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2019:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
562/2019 Zmluva o dielo č.5/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 17.10.2019 562/2019
555/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 15.10.2019 555/2019
481/2019 Zmluva o manažmente projektu 5.9.2019 481/2019
449/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19.8.2019 449/2019
445/2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT 19.8.2019 445/2019
385/2019 Zmluva o poskytovaní služby – periskop pre riaditeľov škôl 12.7.2019 385/2019
357/2019 Dohoda o zrušení predkupného práva 21.6.2019 357/2019
349/2019 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 18.6.2019 349/2019
294/2019 Nájomná zmluva na automobil 25.5.2019 294/2019
258/2019 Zmluva na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich 2.5.2019 258/2019
254/2019 Zmluva č.39 526 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 29.4.2019 254/2019
248/2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 26.4.2019 248/2019
229/2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.4.2019 229/2019
228/2019 Zmluva o dielo 12.4.2019 228/2019
225/2019 Zmluva o nájme plochy na umiestnenie reklamy 12.4.2019 225/2019
217/2019 Zmluva o dielo č.20180703 1.4.2019 217/2019
206/2019 Zmluva o dielo 29.3.2019 206/2019
177/2019 Zmluva o prenájme reklamného priestoru 15.3.2019 177/2019
165/2019 zmluva o vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom 5.3.2019 165/2019
126/2019 Zmluva o reklame 15.2.2019 126/2019
115/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena 11.2.2019 115/2019
113/2019 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 11.2.2019 113/2019
96/2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 7.2.2019 96/2019
44/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 25.1.2019 44/2019
25/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.1.2019 25/2019
19/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 14.1.2019 19/2019
14/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.1.2019 14/2019
11/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.1.2019 11/2019
7/2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústav 10.1.2019 7/2019

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 27.8.2019

• stiahnuť27.8.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 5.6.2019

• stiahnuť5.6.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Všetky oznamy obce

MDD ZRUŠENÉ!!!

MDD dňa 1.6.2019 Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZRUŠENÉ!!! ...
čítať viac
/ Všetky oznamy obce

Stavanie mája 30.4.2019 o 16:30 hod.

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA návrat k tradícii Stavanie mája. 30. apríla 2019 v utorok o 16:30 hodine ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 11.4.2019

• stiahnuť 11.4.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac
/ Aktuálne oznamy obce