pohľad z kukučky

panoráma z kríža

Vitajte na stránke obce
Obec leží na podhorí Veľkej Fatry pri vyústení Kantorskej doliny do Turčianskej kotliny, vzdialená asi 9 km na východ od Martina. Územie nesie stopy staroslovienskeho osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1474 – Sczewnicza. Táto pôvodne poddanská obec patrila Sklabinskému hradu. Od roku 1527 patrila Révayovcom, ktorí sa stali vlastníkmi Sklabinského panstva. Neskôr tu mala majetky aj rodina Ujhelyovcov. Názov obce je odvodený podľa prameňa uhličitej kyselky v chotári. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a domácou výrobou plátna.

Nové knižné tituly

Milí čitatelia, obecná knižnica v spolupráci s obcou vypracovala projekt so žiadosťou o finančnú dotáciu za účelom nákupu knižných titulov ...
čítať viac

Zápisnica a uznesenie z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 16.12.2019

• stiahnuť 16.12.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac

Kalendáre 2020

Takéto kalendáre sme pre Vás pripravili pre rok 2020 ...
čítať viac

Vážení spoluobčania

Obecný úrad v našej obci organizuje finančnú zbierku na podporu občanov Prešova, ktorí boli postihnutí tragédiou – výbuchom plynu v bytovke. Občania, ...
čítať viac

Vážení majitelia motorových vozidiel

Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke, bol vyzvaný Policajným zborom SR, aby urobil predbežné opatrenia s majiteľmi motorových vozidiel, ktorí parkujú ...
čítať viac

Slovensko spieva koledy 2019

Folklórna skupina Kukučka Turčianska Štiavnička pozýva občanov na vianočný program: Slovensko spieva koledy 2019. Spolu si zaspievame päť známych kolied ...
čítať viac