pohľad z kukučky

panoráma z kríža

Vitajte na stránke obce
Obec leží na podhorí Veľkej Fatry pri vyústení Kantorskej doliny do Turčianskej kotliny, vzdialená asi 9 km na východ od Martina. Územie nesie stopy staroslovienskeho osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1474 – Sczewnicza. Táto pôvodne poddanská obec patrila Sklabinskému hradu. Od roku 1527 patrila Révayovcom, ktorí sa stali vlastníkmi Sklabinského panstva. Neskôr tu mala majetky aj rodina Ujhelyovcov. Názov obce je odvodený podľa prameňa uhličitej kyselky v chotári. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a domácou výrobou plátna.

Športový klub v našej obci pozýva priaznivcov futbalu na majstrovské zápasy 6.-10. 10. 2021

Športový klub v našej obci pozýva priaznivcov futbalu na majstrovské zápasy, ktoré sa odohrajú tento týždeň:  Kategória:  U-9: 06. 10. 2021(STREDA) ...
čítať viac

Beh oslobodenia v sobotu 18. 9. 2021

Pozývame Vás na beh oslobodenia v Turčianskej Štiavničke v sobotu 18. 9. 2021 v areáli futbalového ihriska. Tešíme sa na ...
čítať viac

Odstávka elektriny v celej obci – 7. 9. 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom obce Turčianska Štiavnička, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 7. 9 ...
čítať viac

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 9. 2021 o 17:00 hod.

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVAJÚ OBČANOV NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO ŠTVRTOK, DŇA 2. SEPTEMBRA 2021 O 17 ...
čítať viac

Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 13. 5. 2021)

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) ...
čítať viac

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...
čítať viac