pohľad z kukučky

panoráma z kríža

Vitajte na stránke obce
Obec leží na podhorí Veľkej Fatry pri vyústení Kantorskej doliny do Turčianskej kotliny, vzdialená asi 9 km na východ od Martina. Územie nesie stopy staroslovienskeho osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1474 – Sczewnicza. Táto pôvodne poddanská obec patrila Sklabinskému hradu. Od roku 1527 patrila Révayovcom, ktorí sa stali vlastníkmi Sklabinského panstva. Neskôr tu mala majetky aj rodina Ujhelyovcov. Názov obce je odvodený podľa prameňa uhličitej kyselky v chotári. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a domácou výrobou plátna.

Zápisnica ZŠ s MŠ 21.5.2020

STIAHNUŤ V PDF ...
čítať viac

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020 (sumár najdôležitejších zmien)

Termín účinnosti opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania Výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej) sa rozširujú, ...
čítať viac

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 – aktualizované: 22.4.2020

Karanténa Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré ...
čítať viac

Informácia ambulantný predaj

Na základe informácii a usmernení z ÚVZ SR vám zasielame informáciu, že ambulantný predaj ovocia, zeleniny, atď. na trhových miestach ...
čítať viac

Opatrenie ÚVZ k otvoreniu prevádzok

STIAHNUŤ V PDF ...
čítať viac