Dom ľudových remesiel

Home / Všetky oznamy obce / Dom ľudových remesiel

Návrh na zmenu účelu časti budovy hasičiarne na Dom ľudových remesiel

Už niekoľko rokov budova hasičiarne umiestnená v historickom centre obce, pri vzácnom a nevštevovanom Révayovskom parku, pôsobi neatraktívne, ošarpane a v poslednom období až hanlivo. V tomto čase je budova prenajatá našim mladým a je to naozaj vidieť v tom negatívnom slova zmysle. Vzťah  mladých k prenajatým priestorom je zlý, nestarajú sa o prenajatý majetok tak, ako treba  a ani v budúcnosti nevidím z ich strany zmenu k lepšiemu. Z viacerých dôvodov dávam návrh na tú časť budovy, ktorá je prenajatá, prerobiť na Dom ľudových remesiel – múzeum. Mali sme v minulosti v obci viacerých remeselníkov, ktorí boli takmer v každej obci: kováči, stolári, tesári, tkáčky, košíkári, obuvníci, ďalej tu boli hasiči, včelári a pod. A ja by som chcel v podobe múzea tieto tradičné remeslá našich starých rodičov uchovať:

Dôvody na zmenu:

  1. zachovanie ľudových remesiel – je akoby našou povinnosť vedieť(vidieť), čím sa zaoberali a ako žili naši občania v minulosti
  2. budova je veľmi dobre situovaná, návštevníkom parku a obce blízka
  3. pre obec by to bola ďalšia pridaná hodnota, zvýšila by sa návštevnosť a atraktivita
  4. priestory hasičiarne by dostali iný, úctyhodnejší charakter

Realizácia:

  1. je potrebné získavať darom, prípadne odkúpiť za dobrú cenu rôzne staré veci, ktoré budú tvoriť jednotlivé expozície a prezentovať remeslá umiestnené:

Pod kôlňou

Mali by to byť veci, náradia, poľnohospodárske nástroje ako pluh, kolesá, sane, rajtár, rezačka na sečku, koše, hrable, vidly . . . .

Tkáčska miestnosť

Krosná a všetky potrebné veci  týkajúce sa tkania kobercov

Stolárska a tesárska dielňa

Starý stôl (tzv. pong), rôzne hoblíky, pravítka, sekery, pílky, dláta, drevené ,,koníky´´ . . .

Obuvníkov kútik

Obuvnícky stolík, kladivká, lásty, stolček, drevené kopýtka . . . .

Včelárstvo

Rôzne náčinie, náradie, rámiky, kukly . . .

Hasičstvo

V bývalej starej hasičiarni je umiestnená stará ručná striekačka, ťahaná za koňmi. V tomto priestore by bol aj priestor na expozíciu hasičstva

Kováčstvo

Kováčska dielňa bude v bývalých priestoroch WC – záchody v starej škole. Je potrebné k tomu vyhňu, mechy, nákovu, rôzne kliešte, kladivá . . .

Stará kuchyňa

Stôl, stoličky, stará pec, kredenc, lavica, postele . . . .

  1. bude vypracovaná štúdia umiestnenia expozícií a projekt na rekonštrukciu elektriky v budove
  2. zároveň bude vypracovaná štúdia na pitnú vodu a zriadenia WC

Zároveň Vás chcem osloviť, ak by ste podobné veci, potrebné do múzea doma mali, darujte ich do nášho spoločného múzea. Za prijateľnú cenu vieme niektoré veci aj vykúpiť.

V Turč. Štiavničke, dňa 7. 2. 2011

Peter Očka
starosta obce