Rekonštrukcia miestnej hasičskej zbrojnice

Home / Všetky oznamy obce / Rekonštrukcia miestnej hasičskej zbrojnice

Rekonštrukcia miestnej hasičskej zbrojnice


Hasičská zbrojnica sa nachádza v historickom centre obce, v blízkosti Révayovského kaštieľa a rozsiahleho parku. Obec z prostriedkov Úradu vlády v I. etape zrekonštruovala budovu (vonkajšie úpravy), za účelom zriadenia Domu ľudových remesiel. Súčasťou II. Etapy bude vnútorná rekonštrukcia – drobné stavebné úpravy, elektroinštalácia, vodoinštalácia a samotné rozmiestnenie a inštalovanie jednotlivých starých remesiel. Remeselný dom bude slúžiť trvale na prehliadku a ukážku remesiel, ktoré v minulosti v obci boli (kováčstvo, tkáčstvo, stolárstvo, tesárstvo, obuvníctvo, prípadne tradičné staré jedlá . . . . )