Staroslovanská vatra 21. 6. 2014

Home / Všetky oznamy obce / Staroslovanská vatra 21. 6. 2014

Oslava letného slnovratu
STAROSLOVANSKÁ VATRA

venovaná bohyni LADE
dňa 21. 6. 2014 v sobotu o 18.00 hodine
v Turčianskej Štiavničke
Pod Duninom pri modle

  • Znovuzrodenie studničky,
  • odhalenie sochy bohyne Živy (rezbár Ľubomír Štefánik),
  • vitie vencov, kruhotanec, zapálenie a preskakovanie vatry
  • Vystúpia: Deti zo Základnej a materskej školy z Turč. Štiavničky,
  • Folklórna skupina z Turč. Štiavničky, Jano Cíger Mädokýš
  • Jano Kollárik so skupinou
  • Jano Svetlan Majerčík – rodofolkový pesničkár
  • Tanečná skupina Samira
    a ďalší

Za nepriaznivého počasia sa program uskutoční v Kultúrnom dome v Turč. Štiavničke
Bližšie info: janvrabec@piktus.sk, mobil 0907 845964
www.facebook.com/staroslovanskavatra

plagat_SV2014_2