Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 6. mája 2015

Home / Všetky oznamy obce / Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 6. mája 2015