URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

Home / Všetky oznamy obce / URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – pozemkové spoločenstvo
Ul. Partizánov 167/10, 038 51 Turčianska Štiavnička (tel.: 043 4293 429, 0918 639 788)

Vás pozýva na
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

dňa 10. júla 2015 (piatok) o 17. hodine
v zasadačke Obecného úradu v Turčianskej Štiavničke

 

Program:    1) Otvorenie

2) Správa o činnosti – predseda US

3) Správa revíznej komisie – predseda komisie

4) Správa Odborného lesného hospodára – J. Koškár

5) Výmena hl. účtovníčky (Bohuslava Drahošová – Zuzana Tomečková)

6) Diskusia

7) Vyplatenie podielu zo zisku (dividendy)

8) Záver – občerstvenie