HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Home / Všetky oznamy obce / HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Pozývame všetkých občanov Turčianskej Štiavničky na športovú akciu Horný koniec proti Dolnému.
V sobotu 4. júla v areáli futbalového ihriska od 8:30 do 9:30 h. sa môžete zaregistrovať na športové disciplíny:
– futbal, stolný tenis, streľba zo vzduchovky a volejbal v kategóriách.
deti do 10 a 15 rokov, muži do 40 a nad 40 rokov a ženy.
o 10:30 h. sú pre najmenších prichystané detské hry v doprovode rodiča.
o 19:30 h. vyhodnotíme najlepších a bude prichystaná zábava až do neskorých nočných hodín.
Štartovné 2 € v cene kotlíkový guľáš. Príďte pomôcť alebo povzbudiť svoju časť obce.