Beh v srdci SNP 3. ročník Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP – 28.8.2015

Home / Všetky oznamy obce / Beh v srdci SNP 3. ročník Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP – 28.8.2015

Beh v srdci SNP
3. ročník
Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP
M-SR v cestnom behu policajtov

Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:                 Obce Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička,

Sučany a Klub bežeckého lyžovania Martin

Termín konania:            28. augusta 2015 (piatok)
Miesto konania:             Sklabiňa, okres Martin

Prihlášky:                      Zaslať do 26.8. 2015 na adresu Ján Holiga, Jedľoviny 90, 03608

Martin alebo mailom na: jan.holiga@centrum.sk

tel. číslo: 0905 744715, 0905 418052

v deň pretekov na futbalovom ihrisku v Sklabini

Kancelária pretekov:   Futbalové ihrisko v Sklabini
Informácie:               :   na klubovej stránke www.kblskpmartin.webnode.sk,

Technické ustanovenia:
Predpis:                       preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel  atletiky
Prezentácia:                dňa 28.8.2015 od 16.00 do 17.00 hod. na futbalovom ihrisku v Sklabini

Popis trate:                trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sklabiňa, ďalej cez

obec Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku, Sučany, popri

Prefe v Sučanoch späť do Turčianskej Štiavničky, Sklabinského

Podzámku a Sklabine. Trať meria 19 km, štart a cieľ je na

futbalovom ihrisku v Sklabini.

Žiaci na futbalovom ihrisku, dĺžka trate od 400 do 800 metrov

Štartovné:                  3 € ,  žiaci neplatia

Kategórie:                     muži A do 39 rokov

muži B od 40-49 rokov

muži C od 50-59 rokov

muži D od 60 rokov

ženy E do 35 rokov

ženy F nad 36 rokov

policajti a policajtky PZ SR

žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart:                             hromadný o 17.30 hod., žiaci o 17.45 hod.

Ceny:                             odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

Protesty:                        podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie:               zabezpečí usporiadateľ

Rôzne:                          pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné

nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi

polície.

Zdravotná služba:       hasiči Sučany

Ján Holiga                                                                               Július Ondrej

predseda organizačného výboru                                                         riaditeľ pretekov