Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 24. novembra 2015

Home / Všetky oznamy obce / Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 24. novembra 2015