Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. decembra 2015

Home / Všetky oznamy obce / Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 15. decembra 2015