prednáška 17. 2. 2017 – PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)

Home / Aktuálne oznamy obce / prednáška 17. 2. 2017 – PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)

17. 2. 2017 prednáška nebude!!! O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA PREDNÁŠKU

PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)
17. 2. 2017 v piatok o 17:00 h. V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU
prednášajúci: PhDr. Dana Flešková, PhD.