prednáška 24.2.2017 – PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)

Home / Aktuálne oznamy obce / prednáška 24.2.2017 – PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)
prednáška 24.2.2017 –  PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA PREDNÁŠKU

ZDRAVÝ životný štýl (telesná a duševná rovnováha)
24.2.2017 v piatok o 17:00 h. V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU
prednášajúci: PaedDr. PETER VONS