Záznam z kontroly v zmysle ZoD 01/2016 čl. 16.10. Povinná vizuálna kontrola diela

Home / Aktuálne oznamy obce / Záznam z kontroly v zmysle ZoD 01/2016 čl. 16.10. Povinná vizuálna kontrola diela