12.9.2017 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke

Home / Aktuálne oznamy obce / 12.9.2017 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke