PÔDA (jej význam a funkcie v prírode a spoločnosti) 23.2.2018 o 17:00 h.

Home / Aktuálne oznamy obce / PÔDA (jej význam a funkcie v prírode a spoločnosti) 23.2.2018 o 17:00 h.
PÔDA (jej význam a funkcie v prírode a spoločnosti) 23.2.2018 o 17:00 h.

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKAPOZÝVA OBČANOV NA PREDNÁŠKU
PÔDA (jej význam a funkcie v prírode a spoločnosti)
V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU
prednášajúci:
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.