Poskytnutie informácií dotktnutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z.

Home / Všetky oznamy obce / Poskytnutie informácií dotktnutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z.