Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 5.6.2019

Home / Všetky oznamy obce / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 5.6.2019