Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019

Home / Aktuálne oznamy obce / Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019

STAROSTA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
POZÝVA OBČANOV NA

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V UTOROK, DŇA 12. NOVEMBRA 2019 O 18. HODINE
V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU