Vážení spoluobčania

Obecný úrad v našej obci organizuje finančnú zbierku
na podporu občanov Prešova, ktorí boli postihnutí
tragédiou – výbuchom plynu v bytovke.

Občania, ktorí majú pocit takýmto spôsobom pomôcť, nech prinesú
na Obecný úrad finančnú čiastku, ktorá bude po ukončení zbierky
odoslaná na verejný účet k tomu určený.

V Turč. Štiavničke 10. 12. 2019

Peter Očka
starosta obce