Zápisnica a uznesenie z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 16.12.2019

stiahnuť 16.12.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke