Vážení spoluobčania, rodina Janidžárová…

Vážení spoluobčania

rodina Janidžárová, touto cestou ďakuje občanom, ktorí sa podieľali na likvidovaní následkov požiaru ich rodinného domu.

Zároveň Obecný úrad v našej obci organizuje finančnú zbierku na podporu rodiny Janidžárovej, ktorí boli postihnutí požiarom rodinného domu.

Občania, ktorí by chceli takýmto spôsobom pomôcť, nech prinesú na Obecný úrad finančnú čiastku, ktorá bude po ukončení zbierky odoslaná do rúk rodiny Janidžárovej.

Zbierka bude ukončená 12. marca 2020

V Turč. Štiavničke 24.2.2020
Peter Očka
starosta obce

View Fullscreen