Rozhodnutia – vyhlášky


Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledovné vyhlášky.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe – stiahnuť / 9.3.2020
rozhodnutie – verejná vyhláška (zákaz hromadného podujatia) – stiahnuť / 9.3.2020
rozhodnutie – verejná vyhláška (opatrenia) – stiahnuť / 9.3.2020
rozhodnutie – verejná vyhláška (opatrenia) – stiahnuť / 6.3.2020