OPATRENIA obce!

Vážení spoluobčania,

dovoľujem si Vás upozorniť, aby ste nosili rúška na nos a ústa všade, kde prídete do styku s ostatnými občanmi. Hlavne v predajni potravín, obecného úradu, autobusu a podobne. Ak rúško nemáte, použite šatku, alebo šál. Týmto opatrením môžeme zabrániť šíreniu nebezpečného vírusu a ochrániť tak zdravie svoje aj ostatných spoluobčanov.

Dôrazne upozorňujem občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali povinnú karanténu, lebo ohrozujú ostatných občanov.

Dôrazne upozorňujem rodičov školopovinných detí, aby deti ostali doma a nestretávali sa s ostatnými deťmi.

Starší občania sú najzraniteľnejší, je preto potrebné, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a nenavštevovali sa navzájom. Nutné nákupy si zabezpečia cez svojich rodinných príslušníkov.

Pohostinstvá v našej obci budú od dnešného dňa zatvorené.

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav na celom území Slovenska, bude Obecný úrad zatvorený na dobu 2 týždne. V súrnych prípadoch je potrebné volať na tel. číslo: 0918 639 788, 0911 904 295.

Vážení spoluobčania,

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.

Nasledovné opatrenia v skratke:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 • obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
 • hotely a reštaurácie budú otvorené

Vážení spoluobčania,

pristupujte k uvedeným nariadeniam s plnou zodpovednosťou, nielen kvôli sebe, ale aj kvôli ostatným občanom. Podstatné pri tomto opatrení je dodržať hygienické návyky a čo najmenej sa stretávať. Týka sa to aj všetkých školopovinných detí.

Peter Očka
starosta obce