Rúška pre občanov nad 65 rokov

Obecný úrad v našej obci v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie šírenia sa korona vírusu oznamuje občanom, že  26.3.2020 vo štvrtok pracovníci OcÚ rozniesli rúška pre občanov nad 65 rokov do poštových schránok. Rúška slúžia na opakované použitie. Je potrebné ich každý deň oprať a ožehliť. Zároveň dôrazne žiadame občanov, predovšetkým mladých, aby sa nestretávali na verejných priestranstvách a zodpovedne nosili rúška.

Peter Očka
starosta obce