Opatrenia ÚVZ _otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární v nedeľu

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a “pohotovostných lekární”.

View Fullscreen