Obec Sklabiňa prijme do pracovného pomeru KUCHÁRA/-KU v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ


Obec Sklabiňa prijme do pracovného pomeru KUCHÁRA/-KU v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ
Dátum nástupu: 1. 10. 2020
Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný čas: od 7.00 do 15.00 h
Požiadavky na zamestnanca – stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár- prax minimálne 6 mesiacov
Kontakt: Anna Silvestrová, starostka
e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk, tel.: +421910591222