Zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.7.2020

STAROSTA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
POZÝVA OBČANOV NA

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VO ŠTVRTOK, DŇA 9. JÚLA 2020 O 18. HODINE
V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU