Jedno veľké “ďakujeme” www.sanosil-slovakia.sk

Jedno veľké ” ďakujeme ” chceme poslať pánovi Michalovi Hanusovi zo spoločnosti Sanosil / www.sanosil-slovakia.sk /, ktorý pre našu školu a škôlku urobil naozaj veľa. Nášmu zariadeniu poskytol veľkorysý sponzorský dar – vysokokvalitnú ekologickú dezinfekciu, ktorá je uznávaná a celosvetovo používaná. Ďakujeme za možnosť dlhodobého používania kvalitnej dezinfekcie, ktorá nie je škodlivá pre ľudí i zvieratá a zároveň chráni životné prostredie.
Deti a dospelí zo ZŠ s MŠ Turčianska Štiavnička.
https://www.facebook.com/sanosil.slovakia/

 

www.facebook.com/sanosil.slovakia