Obecný úrad Turčianska Štiavnička ponúka do prenájmu 2-podlažný objekt

Obecný úrad Turčianska Štiavnička ponúka do prenájmu 2-podlažný objekt o rozmere 30 x 20 m

Záujemci nech sa z dôvodu obhliadky prihlásia na obecný úrad v Turčianskej Štiavničke.

Bližšie informácie na tel.: 0918 639 788, alebo: obecturstiavnicka@stonline.sk