Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 8.10.2020

stiahnuť 8.10.2020 / Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke

View Fullscreen