Výzva dobrovoľníci

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s celoplošným testovaním občanov na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční aj v našej obci, dovoľujem si Vás osloviť a požiadať,
aby ste sa kto môže, prihlásili ako dobrovoľníci na administratívnu prácu
v odbernom mieste testovania v našej obci.

Presný rozsah činnosti, ktorá sa bude od Vás vyžadovať, Vám bude včas oznámený.

Prihlásiť sa môžete mailom, alebo telefonicky na obecnom úrade v Turčianskej Štiavničke, do 26. 10. 2020 do 12. hodiny.

Email.: obecturstiavnicka@stonline.sk, tel.: 0918 639 788

Verím, že budeme zodpovední a operáciu ,,Spoločná zodpovednosť“ zvládneme.

V Turč. Štiavničke, 23. 10. 2020

S pozdravom

Peter Očka
starosta obce