Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

View Fullscreen
https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf?fbclid=IwAR2QVG56kSPsxZGg_eVYtjFygTJXJX570Tj8bOBh9kFNgTlcr60DO7LGWhI