Výsledky testovania v našej obci

Vážení spoluobčania,

dovoľujem si Vás informovať o výsledkoch testovania v našej obci:

celkovo bolo v obci otestovaných 698 občanov
(z toho občanov Turčianskej Štiavničky bolo 544)
a z nich 2,8 % s pozitívnym výsledkom.

Občania, ktorí majú pozitívny výsledok z testovania a všetci rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti musia ostať v domácej 10 dňovej karanténe.

Nákupy potravín, prípadne liekov si musia zabezpečiť cez rodinných príslušníkov, susedov, alebo známych, ktorí majú negatívny výsledok z testovania.

V krajnom prípade zavolajte na obecný úrad a nákup sa Vám pokúsime zabezpečiť.

Vážení občania,

naďalej dodržiavajme hygienické opatrenia, predovšetkým: nosenie rúšok, rozostupy a dezinfekciu rúk.

Obecný úrad žiada občanov, ktorí majú pozitívny výsledok z testovania, alebo žijú v spoločnej domácnosti s takouto osobou, aby pri preberaní dôchodkov, alebo doporučených  zásielok o tomto informovali poštovú doručovateľku alebo kuriéra. Pri tomto úkone je potrebné mať rúška, rukavice, vlastné pero a dodržať odstup.

Peter Očka
starosta obce