Dôležité INFORMÁCIE k domácej izolácii a pokyny pre osoby pozitívne na COVID-19 a osoby, ktoré sú/boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19

Ako má vyzerať domáca izolácia

(poznámka : Izolácia v domácom prostredí sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodnú nezúčastniť plošného testovania, sa nižšie uvedené pravidlá nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1)
 

  • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.
  • Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón.
  • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.
  • Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv.
  • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.
  • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom. Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou). 
  • Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať. V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového kaša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.


Podrobnejší všeobecný návod ako postupovať v prípade že ste pozitívny na COVID-19 nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Co_mam_robit_ak_som_COVID-19_pozitivny.pdf 


Podrobnejší všeobecný postup v prípade, že ste boli v kontakte s COVID-19 nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Co_mam_robit_ak_som_bol_v_uzkom_kontakte_s_COVID-2019.pdf 

Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím v zmysle pokynov uvedených v prílohách e-mailu (z ÚVZ SR) kontaktujte call centrum NCZI 02/32 35 30 30, alebo príslušný RÚVZ v SR, alebo  vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast).

Zdroj: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:na-jednom-mieste-tu-najdete-vetky-aktualne-platne-vyhlaky-usmernenia-odporuania-uvz-sr-a-zasady-domacej-izolacie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153