PREVÁDZKY, ZAMESTNÁVATELIA PO PLOŠNOM TESTOVANÍ

Vyhlášky ÚVZ SR, ktoré nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa nájdete tu:


Od 9. do 15. novembra
 osoby v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej fáze celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ postupujú v zmysle 20 vyhlášky. V prípade, ak sa na osobu nevzťahuje výnimka (sú vymenované priamo vo vyhláške), preukazujú sa certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 6. do 8. novembra 2020.


Druhá fáza testovania sa uskutoční v okresoch Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice,Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča,Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš,Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava,Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva,Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina.
 

Osoby v územných obvodoch mimo vyššie menovaných okresov postupujú v zmysle 21 vyhlášky. V prípade, ak sa na osobu nevzťahuje výnimka (sú vymenované priamo vo vyhláške), preukazujú sa certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra 2020.


Z oboch vyhlášok vo všeobecnosti vyplýva, že všetci prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky a na pracovisko predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 resp. negatívnom výsledku PCR testu za obdobie, ktoré stanovuje vyhláška príslušná pre okres, v ktorom sa osoba nachádza. Rovnako je možné preukázať sa potvrdením o výnimke z disponovania takýmto testom. Výnimky sú podrobne zverejnené vo vyhláške. Ak osoby takéto doklady nemajú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť.


Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je potrebné dbať v maximálnej miere aj za bežných dní. Počas aktuálnej vážnej epidemiologickej situácie to musí platiť o to viac. Skúsenosti našich epidemiológov z terénu hovoria jasne: COVID-19 sa šíri nielen medzi kolegami v malých firmách, ale aj vo veľkých výrobných podnikoch. Pre jeho výskyt na pracoviskách sa následne ľahko zaniesol aj do rodín a ochorenie sa začalo medzi príbuznými reťazovo šíriť. Vydaním vyhlášky sa snažíme predchádzať takýmto situáciám a aj týmto krokom chceme šírenie COVID-19 spomaliť a chrániť zdravie nás všetkých. Samozrejme, stále je dôležité, napriek negatívnemu výsledku testu, dbať na pracoviskách a v prevádzkach na dodržiavanie hygienického štandardu a dezinfekciu priestorov. Aktuálna situácia nenasvedčuje tomu, aby sme mohli v dodržiavaní protiepidemických opatrení poľaviť.