VZOR – Potvrdenie od lekára o výnimke zo zákazu vychádzania

Potvrdenie o výnimke od lekára podľa  prílohy k vyhláške ÚVZ SR  č. 20/2020 V. v. SR a taktiež k vyhláške ÚVZ SR č. 21/2020 V. v. SR .

stiahnuť Vzor – Potvrdenie o výnimke od lekára
stiahnuť Vyhláška z Vestníka vlády SR – čiastka 14.

Potvrdenie o výnimke sa môže použiť  u:

– osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

– osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020, 

– osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 

– osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

– osoby dispenzarizovanej so závažnou poruchou autistického spektra,

– osoby dispenzarizovanej pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

– onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou), z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby

– osoby, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19 

(! platí PRE ÚZEMNÉ OBVODY OKRESOV, KDE  PREBIEHALO PLOŠNÉ TESTOVANIE V UVEDENOM TERMÍNE), 

ALEBO 

– osoby, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú PN z dôvodu karantény  vojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast  a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19   (! platí PRE ÚZEMNÉ OBVODY OKRESOV, KDE  TENTO VÍKEND NEPREBIEHALO PLOŠNÉ TESTOVANIE)