Rozšírenie materskej školy v obci Turčianska Štiavnička

Názov prijímateľa: Obec Turčianska Štiavnička

Názov projektu: Rozšírenie materskej školy v obci Turčianska Štiavnička

Cieľ projektu:

Cieľ projektu je umožniť vzdelávanie a výchovu deťom v predškolskom veku pre vidiecku oblasť (okresu Martin) s relatívne vyšším nárastom populácie ako je tomu v ostatných častiach Slovenska. Máme záujem poskytovať nadštandardné služby v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku ako aj poskytovanie priestorov na voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Výsledkom nášho projektu bude teda rozšírenie kapacity materskej školy v obci Turčianska Štiavnička,

Nenávratný finančný príspevok: 155 400,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 147 630,00 EUR