VYHLÁŠKA ÚVZ Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

PRI PRAVIDELNOM PREKRAČOVANÍ HRANÍC SA MÔŽETE PREUKÁZAŤ UŽ AJ TESTAMI ZO ZAHRANIČIA


Aktualizovali sme znenie vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach. Ako bolo avizované, mení sa povinnosť, ktorá sa týka možnosti preukazovania sa výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní.

⚠️Po novom je možné, aby sa osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranicu, preukazovali aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. Vyhláška je účinná od 8. decembra 2020.

Pre zhrnutie:

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranicu a vzťahuje sa na ne výnimka z domácej izolácie, budú musieť byť schopné sa po príchode na Slovensko preukázať:

a) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo

b) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 4 vo vyhláške, nie starším ako 14 dní, alebo

c)  potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

Kompletné znenie vyhlášky nájdete tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka _21_2020.pdf