Skríningové testovanie 23.1.2020 v sobotu od 9. do 19. hodiny

Vážení spoluobčania,

na základe odporúčania vlády Slovenskej republiky sme sa s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli, že testovať na COVID-19 budeme aj v Turčianskej Štiavničke.

Testovanie sa uskutoční v sobou dňa 23. 1. 2021 od 9. do 19. hodiny v priestoroch futbalového ihriska s prestávkou od 12. do 13. hodiny.

Otestovať sa vo vlastnom záujme môžu všetci občania našej obce, okrem tých, ktorí COVID-19 v posledných 3 mesiacoch prekonali. Žiadame všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou, aby zostali v karanténe a nezúčastnili sa testovania.

V Turčianskej Štiavničke, 19. 1. 2021

                                                            Peter Očka starosta obce