Testovanie “Návrat do škôl 2021” bude v našej obci v sobotu 20.2.2021 od 9-14 h.


Vážení spoluobčania,

v rámci projektu Návrat do škôl 2021 bude v našej obci od pondelka 22. 2. 2021 otvorená Základná škola s materskou školou.

Podmienkou je však otestovanie zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich školu. Testovanie sa uskutoční v našej obci v sobotu 20. 2. 2021 od 9. do 14. hodiny v areáli športového klubu na ihrisku.

Doporučujeme, aby sa prišli otestovať obidvaja rodičia.

Otestovať sa môžu aj občania našej obce, ktorí do práce potrebujú o tomto potvrdenie.

Otestovať sa vo vlastnom záujme môžu prísť všetci občania, okrem tých, ktorí COVID-19 v posledných 3 mesiacoch prekonali.

Žiadame všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola za posledných štrnásť dní pozitívne testovaná, aby zostali v karanténe a testovania sa nezúčastnili.

V Turčianskej Štiavničke, 15. 2. 2021

                                                                  Peter Očka

                                                                  starosta obce