SPRÁVNE POSTUPY: AKO DLHO SA MAJÚ IZOLOVAŤ KONTAKTY POZITÍVNYCH?

Štrnásťdňovú izoláciu dodržte, ak vám bol diagnostikovaný COVID-19, ale aj v prípade, že ste boli v úzkom kontakte s človekom pozitívnym na COVID-19.

Po úzkom kontakte s pozitívnym postupujte nasledovne:

☑️ Ak ste prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 a k stretnutiu došlo v období dvoch dní pred odberom pozitívnej vzorky, musíte podstúpiť karanténu.
☑️ O svojej karanténe musíte bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom či SMS správou svojho všeobecného lekára.
☑️ Testovanie RT-PCR metódou podstúpite najskôr na 8. deň (ak je týmto úzkym kontaktom pozitívna osoba, s ktorou žijete v jednej domácnosti, tak na 5. deň).
☑️ Štrnásť dní v karanténe sa začína počítať od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. (Ak ide o osobu vo vašej domácnosti, za deň posledného kontaktu sa považuje 5. deň od kedy vám odobrali vzorku na diagnostiku COVID-19, prípadne 5. deň od prvých príznakov ochorenia u osoby, s ktorou žijete v jednej domácnosti)
☑️ Izoláciu dokončite aj v prípade, že bol výsledok vášho testu negatívny z dôvodu, že sa u vás ešte môžu prejaviť klinické príznaky.
☑️ Ak ste v priebehu karantény nepocítili žiadne príznaky ochorenia, môžete ju ukončiť. V prípade, že sa u vás objavia príznaky, karanténu musí ukončiť lekár.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19, avšak len v prípade, že sa u nich nevyskytnú príznaky ochorenia.

Podrobnejšie informácie k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov od 8. februára nájdete tu: http://bit.ly/karantena-a-izolacia_8-2-2021

ℹ️ K predĺženiu domácej izolácie a stanoveniu neskoršieho dňa testovania sme pristúpili na základe odporúčaní medzinárodných zdravotníckych inštitúcií, ktoré vyhodnocovali riziká spojené s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Aby sa tlmil počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí, je potrebné sprísňovať opatrenia na zníženie rizika prenosu infekcie.

Dodržaním karantény zásadne znižujete riziko, že nákazu, ktorá sa u vás rozvinie až po testovaní, zanesiete medzi svojich blízkych či kolegov. Ďakujeme, že chránite seba aj svoje okolie.

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. #CHRANIMEVAS #ROR