SPRÁVNE POSTUPY: VÝBER RESPIRÁTORA, MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA

SPRÁVNE POSTUPY: VÝBER RESPIRÁTORA, MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA

Pripomíname, že od pondelka 8. marca bude povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). Pripravili sme preto súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať respirátor a ako sa oň starať tak, aby ste boli čo najlepšie chránení.

VÝBER RESPIRÁTORA

 📎 Zvoľte si seriózneho predajcu, vyhýbajte sa podozrivo lacným e-shopom.
 📎 Respirátor musí byť bez výdychového ventilu (cez ventil by vírus pri výdychu voľne unikal do okolia).
 📎 Skontrolujte si, či je respirátor označený ako FFP2 a že je k nemu priložený návod v slovenčine.
 📎 Ak sa chcete vyhnúť falzifikátom a neovereným výrobkom, skontrolujte, či sa na obale alebo priamo na respirátore nachádza označenie európskej normy EN 149 + A1 a značka CE, za ktorou nasleduje štvorčíslie (číslo identifikuje, kto vydal certifikáciu respirátora pre Európsky hospodársky priestor).
 📎 Ideálne je, ak si viete vytvoriť zásobu respirátorov aspoň na pár dní dopredu.

NASADENIE A UTESNENIE

 📎 Ak respirátor netesní, alebo neprekrýva ústa aj nos, nemôže poskytovať vyšší štandard ochrany.
 📎 Vyberte si veľkosť, ktorá dobre sedí na vašu tvár. V prípade potreby si skráťte gumičky tak, že na nich zaviažete malé uzlíky.
 📎  Pri nasadzovaní respirátora majte umyté ruky, nedotýkajte sa jeho vnútornej časti a manipulujte s respirátorom iba prostredníctvom gumičiek.
 📎 Upravte sponu na vrchu respirátora tak, aby čo najvernejšie kopírovala kontúry koreňa vášho nosa.
 📎 Hlbokým nádychom a výdychom sa uistite, že respirátor dobre tesní (uvidíte ako sa povrch respirátora v dôsledku odporu vzduchu zľahka deformuje).
 📎 Vzduch by nemal unikať po stranách. Ak máte nasadené okuliare, pri dobre tesniacom respirátore by sa nemali rosiť.
 📎 Vzduch v správne nasadenom respirátore býva vlhkejší a dýchanie o trochu namáhavejšie než v prípade rúška. Nemusíte sa však obávať, že by ste nedostávali dostatok kyslíka alebo že by sa v respirátore škodlivo hromadil vydychovaný oxid uhličitý.

BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA

 📎 S noseným respirátorom zaobchádzajte ako s infekčným materiálom, nedotýkajte sa jeho vonkajšieho povrchu a neodkladajte ho na okolité plochy.
 📎 Nosený respirátor si snímajte opatrne, manipulujte ním iba prostredníctvom gumičiek a následne si umyte ruky.

ŽIVOTNOSŤ A VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE

 📎 Vždy sa riaďte pokynmi od výrobcu. Ak opätovné použitie neodporúča, rešpektujte to.
 📎 Respirátory sú spravidla jednorazové pomôcky. Ak výrobca neuvádza inak, životnosť respirátora FFP2 býva v bežných podmienkach najviac osem hodín používania.
 📎 Ak ste mali respirátor nasadený na miestach, kde bol vysoký pohyb ľudí, resp. priestory boli stiesnené či slabo ventilované, respirátor už opätovne nepoužívajte a radšej ho vyhoďte. Použité respirátory odporúčame likvidovať ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad. Tento druh odpadu nevhadzujte di nádob určených na separáciu.
 📎  Nepoužívajte respirátor, ktorý je vlhký, poškodený alebo znečistený. Nikdy nenoste respirátor, ktorý si pred vami nasadil už niekto iný.
 📎  Ak ste mali respirátor nasadený iba krátko (minúty, nie hodiny) a ste si istí, že ste s respirátorom správne manipulovali (iba za gumičky, nedotkli ste sa vnútornej časti) a nemohol sa kontaminovať z okolia, môžete si ho nasadiť opäť.

ÚDRŽBA PRI OPAKOVANOM POUŽITÍ

Americké Centrum na kontrolu a prevenciu chorôb CDC odporúča pri opätovnom použití respirátora nasledujúci postup (súhrnný čas použitia by však nemal presahovať 8 hodín):

 📎 Použité respirátory zaveste do vyhradeného skladovacieho priestoru alebo medzi jednotlivými použitiami do čistej priedušnej nádoby či obalu, napríklad do papierového vrecka.
 📎 Pred opätovným použitím suchého a neznečisteného respirátora je vhodné nechať uplynúť lehotu tri až päť dní – minimalizujete tým riziko, že je povrch vášho respirátora kontaminovaný.
 📎 Skladujte respirátory tak, aby sa navzájom nedotýkali a aby bola osoba používajúca respirátor jasne identifikovaná.
 📎 Skladovacie nádoby by sa mali pravidelne likvidovať alebo dezinfikovať. Nádoba či obal by nemali deformovať tvar uskladneného respirátora.
 📎 Dezinfekcia respirátora si vyžaduje dôslednejšiu znalosť postupov, inak môže dôjsť k narušeniu filtračných schopností a ochrannej funkcie respirátora.
 📎 Neodporúčame do respirátora vtierať alkoholovú dezinfekciu, prať ho, vyvárať či piecť v rúre alebo mikrovlnke – okrem narušenia integrity respirátora hrozia aj ďalšie bezpečnostné riziká (najmä v prípade vloženia respirátora s kovovými časťami do mikrovlnnej rúry).
 📎 Pre širokú verejnosť sa preto skôr než dezinfekcia s pomocou rozličných prostriedkov či žiarení odporúča radšej nechať respirátor voľne a riadne vyschnúť v kontrolovanom prostredí. Kombináciou dostatočného časového rozostupu medzi použitiami a vhodného uskladnenia sa vírus na respirátoroch deaktivuje aj bez použitia dezinfekcie.

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. #CHRANIMEVAS #ROR